top of page

INTEGRITETSPOLICY

 

Vi värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. GDPR, dataskyddsförordningen inträder 2018-05-25 och i samband med detta ser vi över vår integritetspolicy.

För att du som kund alltid skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter har JAVI Musik ett utarbetat arbetssätt för hur vi handskas med personuppgifter.

Denna policy är vår grundläggande integritetspolicy för personuppgifter som lämnas till oss. I det enskilda fallet får du information om vilka uppgifter som du lämnar (om det inte är uppenbart ändå) och syftet som JAVI kan komma att använda dem för.

Sättet att använda de personuppgifter som lämnas är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande för att kunna bli medlem, logga in, göra dina inköp hos oss m.m., så förbinder vi oss att hantera dessa uppgifter i enlighet med de regler som finns avseende personuppgifter, integritet och sekretess.

Vi kan komma att göra förändringar vår integritetspolicy för att vid förändringar i vår verksamhet, på våra webbplatser eller tjänster, eller gällande lag. Du kan alltid finna den senaste versionen av vår policy på vår hemsida.

 

Därför behöver vi dina personuppgifter

I vårt digitaliserade samhälle idag finns flera anledningar till varför personuppgifter lämnas och behandlas, exempelvis för att kortköp ska kunna genomföras, säkra returer ske, identiteter bekräftas, bedrägerier undvikas, korrekt kundservice tillhandahållas, eller i samband med medlemskap i vår kundklubb.

Vi sparar och använder dina lämnade uppgifter för att kunna lova det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, bland annat för att leverera de tjänster som vi erbjuder samt kundservice, fakturering, garantiåtaganden, administration, kvalitetsarbete, analys och utveckling, information och marknadsföring. Dessutom krävs enligt lag viss rapportering till våra svenska myndigheter. Vi använder också dina personuppgifter för att undvika problem t.ex. genom kreditupplysning.

När du besöker våra webbplatser som inloggad kund, köper våra produkter eller tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss samlar vi in personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information, t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst.

Vi kan även komma att samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredjepartstjänster för betalningslösningar, adressuppdateringar samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och andra finansiella institut.

 

Vilka uppgifter samlar vi in och varför?

För att kunna hantera beställningar och köp: Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

- Leverans av en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans). 
- Identifikation och ålderskontroll 
- Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag. 
- Adresskontroll mot externa källor, t.ex. SPAR, Klarna eller liknande 
- Hantering av reklamations- och garantiärenden

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn - Personnummer, vid faktura eller kreditgivande från företaget. 
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer) 
- Betalinformation (t.ex. kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare) 
- Betalningsformation - Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag 
- Orderinformation - Användaruppgifter för Mitt konto (endast medlemmar) 
- Din korrespondens för att kunna hantera beställningar och köp

 

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

- Kommunikation och besvarande av frågor till kundtjänst via telefon, mejl eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier) 
- Identifiering 
- Utredning av klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support)

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn 
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer) 
- Användaruppgifter för Mitt konto (endast medlemmar) 
- Din korrespondens - Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål 
- Tekniska uppgifter om din utrustning. För att kunna hantera bokningar av tjänster (t.ex. kurser och utbildning samt service av produkter) Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande: 
- Mottagande av bokningar, om- och avbokningar 
- Utskick av bokningsbekräftelser 
- Kommunikation kring bokningen De kategorier av personuppgifter som behandlas är: 
- Namn - Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) 
- Ev. anteckningar du själv väljer att lämna

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

- Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling som arrangeras av företaget 
- Kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar). 
- Identifiera deltagaren och kontrollera deltagarens ålder - Utse vinnare och förmedla vinster De kategorier av personuppgifter som behandlas är: 
- Namn - Personnummer eller ålder - Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer) - Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag 
- Uppgifter lämnade i utvärderingar av event För att kunna marknadsföra produkter och tjänster Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande: 
- Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar, spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder förenklar din köpupplevelse. 
- Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder. 
- Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn 
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer) 
- Ålder 
- Bostadsort - Uppgifter om genomförda köp 
- Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik) 
- Intresseavvägning för mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplatser 
- För fullgörande av avtal: Tills att du avslutar ditt konto.

 

Sociala medier

För närvarande kan du följa oss via olika sociala medier, bland annat Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

 

Hur använder vi cookies?

Information om hur vi använder cookies finns på vår informationssida om cookies. Du kan också läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

 

Informationssäkerhet

Vi vet att du är mån om att vi skyddar dina personuppgifter från att de används felaktigt. De personuppgifter som vi behandlar är endast de uppgifter som har lämnat till oss, t.ex. ditt namn, personnummer, telefonnummer eller e-postadress. Personuppgifterna behandlas i syfte att uppfylla avtal och relationen med dig. Vi kan i detta syfte komma att dela ovan nämnda personuppgifter med andra enheter inom vårt bolag, våra samarbetspartners, samt samköra dina personuppgifter med andra register. I sådana fall använder vi internetbaserad krypteringsteknik för kommunikationen.

 

Vi kommer INTE!

Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till annat bolag förutom för behandling för Javis räkning, t ex tryckning, distribution, statistik eller administrativa ändamål. Uppgifterna kan också komma att användas för att JAVI ska kunna administrera exempelvis köp, eventuella bonuskonto, kundklubbar samt marknadsföring och utskick av erbjudanden för vår räkning.

Exempel på sammanhang där uppgifter delas är: vid varutransporter med exempelvis Postnord, myndigheter, och självständiga betallösningar såsom Payex, DIBS och Klarna. Vi kommer att säkerställa att uppgifterna överförs på ett säkert sätt.

Lagring av personuppgifter Vi förbättrar kontinuerligt våra system och ser ständigt över regler och rutiner för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system. När vi hanterar känslig information såsom kreditkortsnummer, personnummer och annan information, görs det enligt vedertagna regler.

 

Frågor till JAVI MUSIK AB

Om du har frågor kan du alltid ta kontakt med oss på Javi. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss per post till adressen som anges nedan (begäran kan alltså inte skickas via e-mail). Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Notera dock att vissa avtal och samspel mellan dig och JAVI kan förutsätta behandling av personuppgifter för att kunna genomföras eller bibehållas.

För att inte riskera att personuppgifter finns i mejl och liknande så måste din begäran vara skickas till oss via brev. Du når personuppgiftsansvarige JAVI Musik AB, org. nr 556484-7324, på adress: JAVI Musik AB Personuppgiftsombudet, Göteoborgsvägen 46 , 431 37 Mölndal.

Vid frågor om förfarandet så når du oss på telefon 031-693130
 

bottom of page